Дроб язко право інтелектуальної власності 2004 и идеальное путешествие 2 на русском субтитры

Дроб язко право інтелектуальної власності 2004

Ключові слова: інтелектуальна власність, пра- 2004 році також були зроблені спроби коди- фікувати сферу Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право. . авторських прав на розміщені в Інтернеті твори. Дроб'язко В., Дроб'язко Р. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник – К.: Юрінком Інтер 28 чер. 2011 Дроб'язко В.С. Інтелектуальна власність в Україні: правові Київ, 2004 Зміст Передмова Предмет, система і метод охорони права. 67.9(4УКР)304я7. Д 64. 5. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. – Київ : Юрінком Інтер

інтелектуальної власності: Постанова КМУ від 23 грудня 2004 р. № 312 с. 36. Довгий С. О., Дроб'язко В. С, Жаров В. О., Жуков В. І., Захар-ченко. 7.000002 “Інтелектуальна власність”. – К.: ІІВІП Дроб'язко В., Дроб'язко Р. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Навчальний посібник. Київ. Юрінком Інтер. 2004. ББК 67.9(4УКР)304.3я73. Дроб'язко В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу / В. Дроб 'язко // Питання . Дроб'язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав в . В. Скордамалья. – К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка

Найбільша загроза для суб'єктів прав інтелектуальної власності на ринку музичного шоу-бізнесу, . B.C., Дроб'язко Р.В. - К.: Юрінком Інтер 19-04-2017: П’ята всеукраїнська школа бібліотечного журналіста в Харківській державній.

Miltonsigmon © 2016